wplyw alkoholu na zdrowie czlowieka   Gdyby zapytać przeciętnego człowieka o to jaki wpływ na zdrowie ma picie alkoholu, prawdopodobnie otrzymalibyśmy odpowiedź "zły". To że alkohol negatywnie wpływa na nasz organizm, szczególnie wypijany z dużą częstotliwością lub w dużych dawkach wydaje się oczywiste. No niestety... Nie dla wszystkich. Na terapii często słyszę, że ktoś pierwszy raz w ogóle zastanawia się nad tą kwestią bo wcześniej nie przypuszczał, że picie niesie jakieś skutki zdrowotne. Pomijam fakt, że często są to osoby które otrzymywały sygnały od lekarzy, osób bliskich, że wrzody żołądka czy zapalenie wątroby w ich przypadku niekoniecznie jest następstwem "smażonych potraw".

leczenie uzaleznien dzieci i mlodziezy   Praca z uzależnionym nastolatkiem opiera się na tych samych zasadach co z osobą dorosłą, jednak specyfika klienta, okresu życia w którym się znajduje a tym samym zmian jakie wówczas zachodzą wymagają zwrócenia uwagi na kilka istotnych kwestii. Zacznijmy od samej motywacji. Odsetek osób początkowo zmotywowanych do zmiany i zgłaszających się samodzielnie na terapię jest mniejszy niż w przypadku dorosłych. Powoduje to konieczność zwiększonej i intensywniejszej pracy ze strony terapeuty w obszarze motywacji. Zazwyczaj to rodzice są inicjatorami kontaktu nastolatka z terapeutą. Są niejako pośrednikiem w nawiązaniu kontaktu i ewentualnej relacji z terapeutą w przyszłości.

nie moge przestac pic alkoholu   Ktoś kiedyś powiedział, iż z rozwojem uzależnienia jest tak, że jeśli możesz przestać pić, wówczas nie chcesz a w sytuacji kiedy chciałbyś to zrobić, to już nie możesz. Coś w tym jest, choć osobiście nie lubię stwierdzenia "nie mogę przestać pić". Wiele osób wykorzystuje go bowiem do tego, aby picie kontynuować lub nawet usprawiedliwiać. Co jednak, kiedy ktoś sam dostrzega, że jego picie wykroczyło poza zakładane wcześniej normy a on sam utracił nad tym kontrolę? Wykazuje przy tym motywację do zmiany w sposobie funkcjonowania i podjęcia próby trzeźwienia ale mimo tego, samodzielnie nie jest w stanie tego zrobić. Pozostaje zadać sobie pytanie jak bardzo chcesz przestać pić i od czego możesz zacząć?

jak sobie radzic z glodem alkoholowym   Głód substancji to jeden z podstawowych objawów uzależnienia zarówno od alkoholu jak i narkotyków. Głód alkoholowy to nic innego jak silny przymus wypicia połączony z chęcią doznania natychmiastowej ulgi. Towarzyszy mu napięcie, rozdrażnienie, niepokój oraz poczucie ogólnego dyskomfortu. Wiele osób opisuje go jako "ssanie w żołądku" oraz uczucie "braku czegoś". Umiejętność wczesnego rozpoznania go oraz podjęcie odpowiednich działań może uchronić człowieka przed sięgnięciem po alkohol do którego głód prowadzi. Głód alkoholowy to objaw którego doświadczyć można także w okresie abstynencji bez względu jakie mamy nastawienie do trzeźwości. Jest to jedyny objaw który może przypomnieć o sobie nawet po wielu latach trzeźwości.

jak rozmawiac z dzieckiem o narkotykach   Rozmowa z dzieckiem na temat narkotyków dla wielu osób wydaje się być bardzo trudna. Wiedz jednak, że jeśli nie podejmiesz rozmowy Twoje dziecko i tak zdobędzie informacje których potrzebuje. Pytanie tylko z jakich źródeł? O narkotykach należy rozmawiać. Im wcześniej zareagujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że uchronisz swoją pociechę przed pokusami, namowami i w konsekwencji eksperymentowaniem z niebezpieczną substancją. Nie będę pisał tutaj o sytuacji, kiedy Twoje dziecko regularnie nadużywa narkotyków, bo temat ten podejmowany był tutaj. Skupię się natomiast na dwóch scenariuszach. Pierwszy, gdy młody człowiek nigdy nie miał kontaktu z narkotykami i drugi, kiedy ten kontakt się zdarzył ale jest incydentalny.

wszywka śląsk katowice   Kiedyś na jednym ze szkoleń zapytałem uczestników, czy gdyby ktoś wymyślił tabletkę, po której do końca życia nie mogliby spożywać alkoholu, to skorzystali by z jej działania. Chętnych było niewielu, ale wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja na temat farmakologicznej strategii walki z uzależnieniami i czasowej, "wymuszonej" trzeźwości. Wizje i prognozowane kierunki rozwoju tego segmentu leczenia były różne u poszczególnych uczestników, choć najczęściej przyjmowały formę skrajną. Zwolennicy podnosili temat statystyk powrotu do picia osób po terapii, próbując umniejszać jej skuteczności. Przeciwnicy zwracali natomiast uwagę na brak wewnętrznej motywacji do zmiany i ryzyko poszukiwania innych, alternatywnych do alkoholu substancji czy zachowań (np hazard).

jak zmotywować alkoholika do leczenia   Pytanie o sposoby zmotywowania osoby uzależnionej do leczenia jest chyba jednym z tych, które zadaje się po wielu wcześniejszych strategiach i próbach odpowiedzenia na nie. Człowiek, który je zadaje, zazwyczaj podejmował już różnego rodzaju działania mające wpłynąć na osobę bliską nadużywającą alkoholu aby ta podjęła terapię. Jeśli zwracamy się z tym pytaniem do innych, znaczy to że próby te nie przyniosły zamierzonego skutku. Patrząc z boku, wydaje się nam niedorzeczne, że człowiek uzależniony nie dostrzega oczywistych strat wynikających z picia. Zaprzecza rzeczom oczywistym i odrzuca wszelką pomoc z zewnątrz. Nie jest to jednak wyjątek, jest to bowiem sytuacja typowa i wynikająca z mechanizmów uzależnienia.

dziecko uzaleznione od narkotyków   Dziecko które sięga po narkotyki, prędzej czy później wysyła sygnały które to potwierdzają. To, na jakim etapie my dorośli je odbierzemy, prawidłowo zinterpretujemy i zareagujemy, to już inna, złożona kwestia. Część z tych sygnałów może być tak subtelna lub interpretowana przez rodzica jako mało znacząca że z czasem przyzwyczajamy się do nich i traktujemy je jako coś normalnego. Wszystko do momentu, kiedy zderzymy się z poważnym kryzysem. Może to być wezwanie do szkoły i poważna rozmowa z wychowawcą dziecka na temat obserwowanych zmian czy konflikt z prawem. Rodzic gdyby mógł, najchętniej odizolowałby dziecko od dawnego środowiska i kontrolował 24/h. Czy jednak musi do tego dojść? Na co zwracać uwagę wcześniej aby uniknąć tych drastycznych konsekwencji sięgania po nielegalne środki?