Terapia

   Na przestrzeni kilku ostatnich lat spotykałem się z wieloma koncepcjami i wizjami zarówno profilaktyki jak i samej terapii uzależnień. Na podstawie stale poszerzanej wiedzy oraz własnych doświadczeń zrodził się pomysł zebrania własnych przemyśleń na temat tych zagadnień, z którymi możesz zapoznać się na tej stronie. Pomimo, iż obecnie pracuję głównie z osobami uzależnionymi od alkoholu, certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień zdobyłem w Krajowym Biurze do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Coraz częstsze łączenie wielu substancji powoduje, że zwiększa się liczba osób u których diagnozuje się uzależnienie mieszane i trudno jest jednoznacznie wskazać substancję wiodącą. Jakakolwiek by ona jednak nie była, nie zmienia to faktu, że mechanizmy uzależnienia pozostają takie same.

   W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję doświadczenia zaczerpnięte z różnych koncepcji, starając się dostosować je do indywidualnych potrzeb każdego człowieka. Podstawą jest dla mnie partnerska relacja oparta na szacunku i zaufaniu. W rozmowach na temat kwestii nurtujących klienta, bardziej niż na samym problemie staram się skupić na jego rozwiązaniu, towarzysząc człowiekowi na każdym etapie zmiany. Bliskie jest mi podejście zgodne z „duchem” Dialogu Motywującego, charakteryzujące się odpowiednią postawą terapeuty, stosowaniem różnego rodzaju technik i interwencji, mających bezpośredni wpływ na relację z klientem.

   Wyjście z nałogu, to nie tylko nie przyjmowanie danego środka, czy nie powielanie pewnych zachowań – to coś znacznie więcej! To przede wszystkim zmiana stylu życia i odkrycie sensu trzeźwości na nowo. Terapia powinna wychodzić naprzeciw oczekiwaniom człowieka, który jej się poddaje, umożliwiając mu doświadczanie życia na nowo…