Silna wola alkoholika, czyli jak wytrwać w trzeźwieniu?

silna wola alkoholizm   Nie ulega wątpliwości, że u podstaw trzeźwienia leży odpowiednia motywacja. Najlepszą "bazą wyjściową" jest sytuacja, gdy pochodzi ona z wewnętrznych przekonań człowieka a nie jest instrumentalna, narzucona przez system lub inne osoby. Motywacja jest ważna zarówno przed podjęciem terapii, w trakcie jej trwania ale także po jej zakończeniu. Oprócz zaleceń dotyczących stałej pracy nad sobą, udziału w grupach wsparcia czy unikania sytuacji zagrażających trzeźwieniu, warto zastanowić się, co pomaga być wytrwałym właśnie po ukończonym leczeniu odwykowym.

   Osoby uczestniczące w terapii często odwołują się do silnej woli, jako elementu odpowiedzialnego za umiejętność trwania przy podjętych wcześniej decyzjach. Potoczne znaczenie tego terminu określające zdolność wpływania na zachowanie cudze lub własne, występuje dzisiaj już tylko w zasadzi w potocznym języku psychologii. Częściej spotkać można bowiem terminy takie jak samoregulacja czy (bardziej chyba adekwatna do pojęcia silnej woli) samokontrola, próbujące godnie je zastąpić i uzupełnić. Ludzie często zastanawiają się co wpływa na to, że w ich przypadku można raczej mówić o "słabej, silnej woli", która w przeszłości uniemożliwiała dłuższą abstynencję. Jak się okazuje, wytrwałość w realizacji własnych postanowień musi być stale pielęgnowana i utrwalana. Na podstawie różnego rodzaju prowadzonych badań, można stworzyć szczegółową listę czynników wpływających na wytrwałość w działaniu. Aby jednak dostosować ją do specyfiki uzależnienia oraz samego procesu terapii, warto wskazać przynajmniej kilka, mających istotne znaczenie dla trzeźwiejącego człowieka.

Według mnie, jednym z ważniejszych czynników wpływających na wytrwałość w decyzji o trzeźwieniu jest przekonanie, że jest to mój własny wybór, że dobrowolnie wybrałem cel a co za tym idzie, mam wpływ na to jak jest on realizowany. Udowodniono, że człowiekowi z takim właśnie podejściem łatwiej jest podejmować trudniejsze zadania a w sytuacji gdy nie wszystko idzie po jego myśli, ma on większą tolerancję na niepowodzenia. Dzięki koncentracji na założonym celu rośnie jego znaczenie i wartość.

   W procesie terapii często wykorzystuje się techniki uruchamiające wyobraźnię, skłaniające klienta do projektowania preferowanej przyszłości, gdy problem zniknie. Jestem zdania, że tego typu zabiegi można śmiało stosować także po zakończeniu leczenia a ich efekt będzie nie mniej skuteczny. Takie osiąganie celu w wyobraźni umożliwia mentalny trening, pobudza emocje związane z wizją nagrody jaką jest trzeźwe życie i jego następstwa a przecież to co wyobrażone, z czasem staje się bardziej prawdopodobne. Tym na co warto zwrócić jednak uwagę, to konieczność wyobrażania sobie nie tyle samego sukcesu, ile drogi do jego osiągnięcia. Biorąc zatem pod uwagę trzeźwienie, należałoby skupić się nie tyle na ogólnej wizji życia bez alkoholu czy narkotyków, ile na planie jak chcę to osiągnąć.

   Na terapii dla osób uzależnionych często mówi się o programie HALT i 24 H. Szczególnie ten drugi wzmacnia wytrwałość trwania w założonej decyzji o trzeźwości. Podzielenie celów, szczególnie tych trudnych i długofalowych na mniejsze zadania, sprzyja ich urealnieniu. Łatwiej jest przecież wyobrazić sobie dzień czy tydzień bez alkoholu, niż życie do samej śmierci, bez jego spróbowania.

   Informacje zwrotne o obserwowanych wynikach są kolejnym czynnikiem mającym istotne znaczenie dla wytrwałości. Pokazują człowiekowi, czy znajduje się na założonej wcześniej drodze a nawet gdy z niej zboczył, motywują do większej wytrwałości i korekcji zachowań. Każda sytuacja, czy to na spotkaniu AA czy ze starym znajomym na ulicy, potwierdzająca zauważoną zmianę, wpływa pozytywnie na motywację do dalszego trzeźwienia. Lubimy przecież być chwaleni za efekty swoich działań, bez względu na to czy chodzi o zaprzestanie picia czy inne zmiany określane w kategoriach sukcesu.

   Podsumowując, silna wola, czy inaczej wytrwałość w decyzji o trzeźwości, nie biorą się znikąd. To ciężka praca, umiejętność obserwowania siebie oraz odpowiedniego reagowania na pojawiające się trudności. Kilka prostych wskazówek i zabiegów może nie tylko uchronić przed zapiciem, ale przede wszystkim sprawić że trzeźwość będzie bardziej świadoma i dojrzała. Stanie się stylem życia człowieka.